Algemene voorwaarde/ Annulerings voorwaarde

AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse 2023


Algemene Voorwaarden

 

AMBERMAAKT zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de ecoprint 4 daagse. 

Deelname aan de activiteiten van AMBERMAAKT is geheel op eigen risico. AMBERMAAKT is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.


De locatie

Onze locatie is rookvrij, drugsgebruik tijdens de workshop is niet toegestaan.

Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie van AMBERMAAKT is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

 

AMBERMAAKT heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens deze workshop week een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.   


Privacy

Bij aanmelding voor een workshop vragen wij jou om een aantal persoonlijke gegevens. Wat doen wij hiermee en hoe waarborgen wij jouw privacy?


Jouw gegevens:

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met de workshop waarvoor je je hebt opgegeven, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als dat nodig is, voor het verzenden van facturen. Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.


Wie kunnen er bij jouw gegevens?

De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de mensen die ermee moeten werken. 


Derden:

We verstrekken jouw gegevens niet aan derden.


Copyright:

Op alle door AMBERMAAKT ontwikkelde leermiddelen geldt copyright. We stellen het op prijs als je bij gebruik ervan onze naam vermeldt.

 

 

AnnuleringsvoorwaardenVoor deelname aan de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


Annulering door deelnemer aan de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse:


 

 • De deelnemer kan afzien van deelname aan de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse waarvoor hij/zij zich reeds had opgegeven. Dit dient hij/zij te laten weten door het sturen van een email aan info@ambermaakt.nl, eventueel met opgaaf van reden van afzegging. Opzegging dient te zijn bevestigd door AMBERMAAKT.


 • Aanmelding is definitief na betaling van het gehele bedrag van de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse.Bij annulering door de deelnemer aan de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse gelden de volgende restitutie voorwaarden:


 • Bij annulering van de deelname voor 1 juni 2023 wordt 95% van de totale betaalde deelnamekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering van deelname voor 1 juli 2023 wordt 60% van de totale betaalde deelnamekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering van deelname voor 21 juli 2023 wordt 30% van de totale betaalde deelnamekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering van deelname na 21 juli 2023 wordt er niet gerestitueerd.


 • Als de geannuleerde plaats kan worden ingenomen door iemand van de wachtlijst wordt 90% van de totale betaalde deelnamekosten gerestitueerd.


 • Deelnemers die tijdens het evenement niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale kosten van de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse verschuldigd.


 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.


 • Indien een deelnemer tijdens het evenement door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig het evenement te onderbreken, blijven de kosten voor de gehele AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse verschuldigd.


 • Gezien het bovenstaande adviseert AMBERMAAKT een annuleringsverzekering af te sluiten. De deelnemer dient hier zelf voor te zorgen.Annulering van het evenement door de organisator


 1. AMBERMAAKT kan besluiten bij onvoldoende deelname of door omstandigheden van overmacht het evenement af te gelasten.
 2. Annuleren door AMBERMAAKT in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 3. Na aanmelding en betaling van de AMBERMAAKT ecoprint 4 daagse wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.